Psikodrama Terapi ve Gelişim Grupları

Çocuklar Oyunla büyür. Ya büyükler? Bazen büyükler de…

Psikodramanın büyülü sahnesinde oynayacağınız geliştirici oyunlar ile iç dünyanızda bir keşif yolculuğuna çıkmak ister misiniz?

 

Dr. Psk. ve Psikodramatist Yeşim Türköz tarafından yetişkinlere yönelik psikodrama grupları yürütülmektedir. Grubun amacı, psikodrama yoluyla kendi iç dünyamıza yol alarak geliştirici farkındalıklara ulaşmaktır. Gücünü, spontanlık, yaratıcılık ve eylem üçlüsünden alan psikodrama bize, gerçeğin oyun yoluyla keşfini öğretir. Psikodramada oyun, eğlence amaçlı değil, rol kuramına ve an felsefesine dayalı ciddi bir eylem olarak gerçekleştirilir. Oyunlar yoluyla kendi iç dünyamıza yol alarak geliştirici farkındalıklara ulaşmayı hedefleriz. Çoğu zaman, oyundan sonraki gerçeklik, oyundan öncekiyle aynı değildir. Psikodrama, bize gerçeğin bizim bildiğimizden ibaret olmadığını son derece çarpıcı bir biçimde öğretir. Oturumlarda, yolculuk hiçbir zaman başladığı yerde bitmez ve bizde yeni yolculuklara çıkma konusunda merak ve cesaret uyandırır.

 

PSİKODRAMA NEDİR?

Psikodrama, 20. Yüzyılın başlarında, Jacob Levi Moreno tarafından geliştirilmiş olan, tıpkı tiyatrodaki gibi sahneyi ve rol oynama tekniklerini kullanan bir psikoterapi sistemidir. Ardında, Moreno’nun geliştirdiği ve Rol Kuramı olarak adlandırdığı sağlam bir kuram vardır. Psikodrama, gücünü insanın özünde var olan, spontane eylem becerisinden alır. Moreno’ya göre her insanın yaratıcı bir potansiyeli vardır ve yeterince spontan olabilirse bu potansiyeli hayata geçirebilir. Bu dönüşümün yolunu açan en önemli kanal, insanın bedenini kullanarak eyleme geçmesidir. Eylem halindeki insan, psikodrama şemsiyesinin  altında, duyum ve duyguların serbest kalması sayesinde bilinç duvarlarını aşarak gerçeği yeniden keşfe çıkar. Psikodrama sözcüğü, “psişe” ve “drama” kavramlarının buluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Anlamı, “ruh dünyasının eyleme dönüşmesi” olarak tanımlanabilir. Ya da Moreno’nun sözleriyle söylemek gerekirse, “gerçeğin eylem yoluyla yeniden keşfedilmesi”dir.

 

Psikodrama oturumları, ısınmaoyunpaylaşım gibi üç temel aşamadan oluşur.

 

Isınma, bireyin iç dünyasının harekete geçmesi için gereklidir. Isınma olmadan, yola çıkamaz, çıksanız bile ilerleyemezsiniz. Bu aşamada kullanılabilecek yüzlerce ısınma oyunu mevcuttur. Oyun oynanırken, gruptan bir ya da birkaç kişi, diğerlerinden daha fazla ısınacak ve kendi öznel dünyasını açmaya, bir başka deyişle çalışmaya hazır hale gelecektir. Çalışma için birden fazla aday varsa grup, psikodrama yöntemleriyle bu kişiler içinden birini seçer. Lider, kişiyi güvenli bir zeminde oyununu oynamak üzere psikodrama sahnesine davet eder. Sahneye gelen kişi, protagonist yani başoyuncudur. Bu andan itibaren terapistin yönetiminde bütün bir grup, başoyuncunun oyununu oynamak üzere hazır durumdadır. O kişi, hayatının bir döneminden bir olayı, bir çatışmayı, bir rüyayı, güncel bir zorluğunu, sorununu veya çıkmazını, geleceğe dair bir hayalini ya da korkusunu; kısacası her şeyi psikodrama sahnesine getirebilir. Sahne kurulur, oyuncular seçilir, roller verilir; oyun başlar. Bütün bir oyun boyunca rol değiştirmeeşlemeayna gibi temel teknikler ve pek çok yardımcı teknik kullanılarak yol alınır. Akıl ve duygu bütünlüğü ile keşifler yapılıp belli bir platoya ulaşıldıktan sonra oyun sonlandırılır ve paylaşım aşamasına geçilir. Rol alan kişiler, aldıkları roller ile ilgili geri bildirim verirler; protagonist ya da diğer rol kişileri ile özdeşim kuranlar, bunu paylaşırlar; kendi hayatlarından benzer çağrışımları olanlar anılarını getirirler. Adeta sahnede yaşanan her şey tekrar gözden geçirilir ve protagonist için anlamlı bir öyküye dönüştürülür.

 

Baş oyuncunun olmadığı psikodrama oturumlarında ise tüm grup üyelerini içeren psikodrama teknikleri uygulanır ve grup oyunları oynanarak paylaşım aşamasına geçilir.