Psikodrama Eğitimi

Günışığı Psikodrama Enstitüsü’nde yalnızca uzmanlara yönelik olarak, psikodrama yardımcı terapistliği ve psikodrama terapistliği aşamalarını kapsayacak şekilde Psikodrama Grup Psikoterapisi Eğitimi yürütülmektedir. 

 

Eğitim Aşamaları: 

 

Psikodrama Eğitimleri, Hazırlık Aşaması, Temel Aşama ve Üst Aşama olmak üzere 3 basamaktan oluşmakta olup, tüm aşamalarda çalışmalar ayda tek gün (9 saat) olarak, haftasonları gerçekleştirilmektedir. Hazırlık Aşaması, 1 ay ara ile, 2 ayrı gün olarak düzenlenmekte ve toplamda 18 saat sürmektedir. Hazırlık aşamasını geçmek ve eğitim sürecine devam etmek için tüm adayların hazırlık eğitiminin tamamına katılması gerekmektedir. Hazırlık aşaması bitiminde kabul edilenler, bir sonraki aydan itibaren çalışmalara Temel Aşama’da devam etmektedirler.  

 

Eğitim sürecimiz, Enstitü eğitim yönetmeliğine göre düzenlenerek yürütülür. 

 

Hazırlık Aşaması (18 saat)

 

Hazırlık aşamasınının iki amacı vardır:

  • Adayın psikodramayı tanıması ve eğitime devam etmek isteyip istemediğine karar vermesi
  • Grup liderinin, adayın psikodrama eğitimine uygunluğunu değerlendirmesi

 

Hazırlık Aşaması, 1 ay ara ile 2 ayrı gün olarak düzenlenmekte ve toplamda 18 saat sürmektedir. Hazırlık aşamasını geçmek ve eğitim sürecine devam etmek için tüm adayların hazırlık eğitiminin tamamına katılması gerekmektedir. Hazırlık aşaması bitiminde kabul edilenler Temel Aşama eğitimine devam edebilirler.

 

Temel Aşama (Yardımcı Terapistlik; 350 saat) 

 

Üst Aşama (Psikodrama Terapistliği; 250 saat)

 

EĞİTİME KABUL KOŞULLARI: 

 

Psikodrama eğitim gruplarına, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikiyatristler ve Psikiyatri Hemşireliğinde doktora yapmış olanlar katılabilirler.

 

Eğitim grubu açıldığında web sayfamızda duyurulmakta ve başvurular kabul edilmektedir.

 

Kabul koşullarına uyan adaylardan eğitime katılmak isteyenlerin önce web sayfamızdaki online başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Formu geçerli olan adaylar ile eğitim dönemi başında yüzyüze öngörüşme yapılmakta ve adayların eğitim başvurusu, yapılan öngörüşme sonucunda kesinleştirilmektedir. Başvurusu kabul edilen adayların 2 adet fotoğraf, yazılı bir özgeçmiş ve diploma fotokopisi ile Enstitü'ye kesin kayıt yaptırması gerekliliği vardır. 

 

Eğitim başvuru formu için tıklayınız