Kısa Süreli Psikodrama Atölyeleri

Psikodrama insana hayatı nasıl yaşayacağını, ceza çektirmeden öğreten bir
laboratuardır.

Zerka Moreno

Gücünü, spontanlık, yaratıcılık ve eylem üçlüsünden alan psikodrama bize, gerçeğin oyun yoluyla keşfini öğretir. Psikodramada oyun, eğlence amaçlı değil, rol kuramına ve an felsefesine dayalı ciddi bir eylem olarak gerçekleştirilir. Oyunlar yoluyla kendi iç dünyamıza yol alarak geliştirici farkındalıklara ulaşmayı hedefleriz. Çoğu zaman, oyundan sonraki gerçeklik, oyundan öncekiyle aynı değildir. Psikodrama, bize gerçeğin bizim bildiğimizden ibaret olmadığını son derece çarpıcı bir biçimde öğretir. Yolculuk hiçbir zaman başladığı yerde bitmez ve bizde yeni yolculuklara çıkma konusunda merak ve cesaret uyandırır.

 

Jacob Levi Moreno tarafından geliştirilen ve insanlar arasındaki yakınlığa, bağlara, çekim ve itimlere dair pek çok ilişkisel bilgiyi çalışmayı sağlayan Sosyometri çatısı altındaki eylem metodlarından biri olan Psikodrama, aynı zamanda bir grup psikoterapisi yöntemidir. Klasik yöntemlerden farkı, içerdiği pek çok oyun tekniği sayesinde bizi, sözlü anlatının ötesine geçirmesi ve kendi gerçeklerimizle güvenli bir biçimde karşılaştırmasıdır. Psikodramada gerekli eğitimlerden geçmiş olan lider, deneyimine ve etik çerçevesine dayanarak grubu yapılandırır ve güven içinde çalışmasını sağlar. Bu sayede üyeler, psikodramanın son derece sistematik tekniklerini öğrenerek ve kullanarak hayatlarına ait her türlü konuyu zaman ve mekandan bağımsız olarak sahnede canlandırabilir,  kendi gerçekleriyle buluşabilir ve de grubun güvenli aynı zamanda da yaratıcılığa elverişli kozası içinde spontan, onarıcı, şifalandırıcı bir yol katedebilirler. En önemlisi, psikodrama sahnesine özgü anda oluşan derin idrak, keşif  ve eylem cesareti sayesinde kazanımlarını zaman kaybetmeden hayatlarına taşıyabilirler. Psikodrama, doğduğumuzda varolan ancak zamanla körelen spontanlığımızın ve hayatın dar geçitlerinde tıkanan yaratıcılığımızın önünün açılmasını sağlayan, bizi canlandırarak geliştiren eşsiz bir psikoterapi yöntemidir.

 

Dr. Psk. Psikodramatist Yeşim Türköz tarafından yetişkinlere yönelik olarak ve farklı temalara odaklı psikodrama atölye çalışma grupları yürütülmektedir. Atölyeler genellikle tek ya da iki günlük blok çalışmalar şeklinde ve birbirinden bağımsız olarak planlanmaktadır. Bu çalışmaların psikodrama yaşantı gruplarından farkı, belli bir temaya odaklı olarak yapılandırılması ve kısa süreli olmasıdır. Atölyelerde de psikodramanın tüm teknikleri ile etik ilke ve kuralları uygulanmaktadır. Örnek atölye konuları arasında, “Soyağacımın Kadınları”, “Masallar, Mitler ve Ben”, “Arzularım ve Bariyerlerim”, “Büyü Dükkânı”, “Çiftlerle Psikodrama” sayılabilir.

 

Çalışmalara psikodrama alanında deneyimli ya da deneyimsiz adaylar başvurabilir. Katılımcılar, Dr. Psk. Yeşim Türköz’ün adaylar ile yaptığı öngörüşme sonucunda belirlenir.