Travmadan Sağ Kalanlarla Psikodrama: Acıyı Eyleme Dökmek

Blog
24/08/2021
Psikodrama Kitapları

Travmadan Sağ Kalanlarla Psikodrama: Acıyı Eyleme Dökmek

Bu kitabı alın! Bu kitap, psikodrama üzerine, alanda az sayıda olan gerçek bilim adamlarından biri tarafından yazılmış mükemmel bir kitaptır. J.L Moreno'nun çalışmaları, Kellermann'ın çabalarıyla psikodramatik kurama ilişkin titiz ve özgün çözümlemelerle üretken bir biçimde açımlanmıştır. Kitabın içindeki Psikodrama Yöneticisi Uygulama Çizelgesi özellikle yararlı bir katkıdır... bu kitabı mutlaka alın.'
-MarciaKarp,BPA Dergisi-

Ustalıklı ve son derecede özgün içeriği ile, bu kitap yalnızca psikodrama terapisine derinlikli bir kavramsal alt yapı getirmekle kalmayıp, aynı zamanda Kellermann'ıpsikodramanın temelleri üzerinde düşünce üreten az sayıdaki özel ve değerli kişilerden biri olarak öne çıkaracaktır.
-JonathanD.Moreno,Ph.D Önsöz'den-

Kaynak: D&R