Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Blog
24/09/2021
Önerilen Kitaplar

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. "Saatleri Ayarlama Ensitüsü" toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatıyor.

Kaynak: İdefix