Psikodrama Grup Psikoterapisi Temel Eğitimi

Blog
21/08/2021
Güncel Duyurular

Psikodrama Grup Psikoterapisi Temel Eğitimi

ANKARA GÜNIŞIĞI PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ

 

Temel Aşama Eğitimi

Ankara Günışığı Psikodrama Enstitüsü’nde yalnızca uzmanlara yönelik olarak Psikodrama Grup Psikoterapisi Eğitimi yürütülmektedir.

Eğitim Aşamaları:

Eğitim sürecimiz,  eğitim yönetmeliğine göre

Hazırlık Aşaması (18 saat)

Temel Aşama (Yardımcı Terapistlik; 350 saat) 

Üst Aşama (Psikodrama Terapistliği; 250 saat)

EĞİTİME KABUL KOŞULLARI: 

Psikodrama eğitim gruplarına, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikiyatristler ve Psikiyatri Hemşireliğinde doktora yapmış olanlar katılabilirler. Adayların eğitim başvurusu, yapılan öngörüşme sonucunda kesinleştirilmektedir. 

Eğitim başvuru formu için tıklayınız

Dr. Psk. Yeşim Türköz - Klinik Psikolog / Psikoterapist / Psikodramatist

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 1985 yılında mezun olmuş ve aynı bölümden Klinik Psikoloji alanında bilim uzmanlığı derecesini almıştır. Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji ABD’da tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi, Bayındır Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Psikiyatri ABD'da çalışmıştır. Psikolojik gelişim, psikoterapi ve eğitim çalışmalarını Günışığı Psikolojik Gelişim ve Psikoterapi Merkezi’nde sürdürmektedir.

Sosyometri ve psikodrama alanında temel ve ileri düzey uygulamalı eğitimden geçmiş,  bilişsel psikoterapi, gestalt psikoterapisi, aile terapisi ve grup terapisi alanlarında da  uygulamalı eğitimler almıştır. Avrupa Psikoterapi Deneğinin (EAP) akredite edilmiş kurumsal üyesi olarak faaliyet gösteren ve Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO) onaylı diploma veren İstanbul Psikodrama Enstitüsü'nde, Psikodrama Eğitimi Üst Aşama programını tamamlayarak Psikodrama Terapisti diploması almıştır.

(bknz:http://www.istpsikodrama.com.tr/alt/66/17/tr/psikodramatistler-listesi/ipi-psikodrama-terapistleri-listesi)

Üst aşama eğitimi tezinde, psikodramanın güvenli zemininde, yakın ilişkilerdeki bağlanma örüntülerinin nasıl yeniden yapılandırıldığını, nörobiyopsikolojik bir bakış açısı ile araştırmıştır. Son olarak aynı kurum bünyesinde, psikodramatist yetiştirme yetkisini veren, “eğiticinin eğitimi programı”nı da tamamlayarak "Eğitmen Psikodramatist" ünvanını almış bulunmaktadır.

 “Büyü Dükkânı”, “İç Dünya Oyunları”,  “Büyü Dükkânı’nda İki Çınar” ve “İçeride Oyun Var” isimli Epsilon Yayınları’ndan basılan dört kitabın da yazarıdır.