Online Terapi Grubu Açılıyor: VAROLUŞSAL ETKİLEŞİM GRUBU

Blog
21/08/2021
Güncel Duyurular

Online Terapi Grubu Açılıyor: VAROLUŞSAL ETKİLEŞİM GRUBU

Grubun Amacı: Kişisel tarihimiz içindeki nesiller arası kadınlık zincirinde kendi halkamızı keşfetmek... Kadın kimliğimiz, rollerimiz ve cinselliğimiz içinde hangi psikogenetik mirasları taşıdığımızı anlamak.

VAROLUŞSAL ETKİLEŞİM GRUBU

Dr. Psk. Yeşim Türköz tarafından, 20 hafta sürecek ve zoom üzerinden yürütülecek yeni bir terapi grubu açılacaktır. Grup, Irvin Yalom’un yaklaşımı ile grup etkileşim dinamikleri temelinde bireysel içgörü geliştirme amacına uygun olarak çalışacaktır. Varoluşsal etkileşim grubu, “şimdi ve burada” anlam arayışı zemininde çalışan ve sistemini, “bireyin grup için, grubun birey için” değeri üzerine kurmuş olan bir terapi grubu türüdür.

Grup psikoterapileri, iç dünyanın harekete geçmesi için son derece elverişli tekniklerdir. Irvin Yalom, etkileşime dayalı grup psikoterapisinin teori ve pratiğini geliştirirken, grubun, yaşamı ve evreni temsil eden tüm boyutlarını netlikle tanımlamıştır. Grup, kendi ömrü içinde farklı yaşam dönemlerine sahip olan ve üyelerinin, grup yaşamı ile kendi öznel yaşamları arasında çarpıcı anlam bağları kurarak yol aldıkları bir oluşumdur. Lider, grubu yönetirken kişisel ihtiyaçlara odaklandığı oranda grup dinamiğini ve sürecini titizlikle takip ederek büyük resmi yakalamaya çalışır. Büyük resim, bize her zaman en yalın kişisel gerçeği gösterendir. Her bir birey buradan kendi payına düşeni aldığında orada olan her şey anlam kazanır.

Araştırmalar, grup psikoterapilerinde iyileştirici etkenlerin neler olduğunu yıllar içinde keşfederek tanımlamışlardır. Evrensellik, bağ kurma, kişilerarası öğrenme, elseverlik, duygu dışavurumu, varoluşsal etkileşim gibi unsurlar, grubun sağaltıcı gücünü oluşturan etkenlerin başında gelir. Bu etkenlerin işlerliği ise grup psikoterapisi teori ve pratiği alanında eğitilmiş yetkin grup liderlerinin, uygun üyeler ile kuracakları grubu doğru yönetmeleri ile mümkündür.

Etkileşim gruplarının işleyişi hakkındaki söyleşimizi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=_EzfiX193ic&t=21s&ab_channel=Ye%C5%9FimT%C3%BCrk%C3%B6z

Grubumuz 10-12 üyeden oluşacak ve haftada bir 90 dakikalık oturumlar halinde 20 hafta sürecektir. Başvuruda bulunan her bir aday ile koşullar ve ilkelerin ayrıntılı konuşulması, soruların yanıtlanması ve adayın gruba, grubun adaya uygunluğunun birlikte değerlendirilmesi amacıyla bireysel görüntülü öngörüşme yapılacaktır. 

Başlangıç tarihi: 9 Kasım 2020

Grup günü ve saati: Pazartesi 20:30 – 22:00

Ücret: Aylık 600 TL (4 oturum için)

Etkileşim Platformu: Zoom

Liderin Yetkinlikleri ve Grup Psikoterapileri Deneyimi:

Dr. Psk Yeşim Türköz, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip, ağırlıklı olarak yetişkinler ile çalışmakta olan bireysel, aile ve  grup psikoterapistidir. Yalom ekolünde, etkileşimsel varoluşçu grup psikoterapisi alanında Prof. Dr. Nesrin Şahin’den yaklaşık 250 saat kuramsal ve uygulamalı eğitim almış, farklı zamanlarda farklı gruplar yöneterek süpervizyondan geçmiştir. Yine Prof. Dr. Nesrin Şahin ile birlikte terapist ve eğitmen olarak bu alanda uzmanlara yönelik üç yıllık kuramsal-uygulamalı eğitim programı yürüterek süpervizyon vermiştir.

Aynı zamanda Psikodrama Terapisti ve Eğitimcisi olan lider, toplamda yaklaşık 900 saati kapsayan ve yıllara yayılan psikodrama eğitim sürecinin temel aşamasını Ankara’da Prof Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nde, üst aşamasını İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde tamamlamayarak Psikodrama Terapisti ünvanı almıştır. Yine aynı kurum bünyesinde eğiticinin eğitiminden geçerek Psikodrama Eğitimcisi olmaya hak kazanmıştır. Bu yetkiler doğrultusunda, kurucusu olduğu Ankara Günışığı Psikodrama Enstitüsü’nde, psikodrama terapi grupları yanısıra psikodrama eğitim grubu da yürütmektedir.

Ayrıca iki yıl boyunca Prof Dr. Ülkü Gürışık’ın liderliğini yaptığı, psikanalitik grup psikoterapisine grup üyesi olarak devam etmiş, gestalt psikoterapisi alanında da hem kuramsal hem de uygulamalı eğitim alarak farklı grup yapıları ve yaklaşımları içinde kendini geliştirme fırsatı bulmuştur.

Dr. Psk. Yeşim Türköz,  IAGP (International Association for Group Psychotherapy and Group Processes) üyesidir.

 “Büyü Dükkânı”, “İç Dünya Oyunları”. "Büyü Dükkânı’nda İki Çınar" ve "İçeride Oyun Var" isimli Epsilon Yayınları’ndan basılan dört kitabın da yazarıdır.

Başvuru ve ön kayıt için aşağıdaki adrese e-posta gönderiniz.

yesimturkoz@gmail.com

Bilgi için:

Tel: 0312 446 40 33

       0534 648 4448

       0533 735 2051