Yerel İşletme Logo

MAKALELER

09 Mart 2017

ÖZET Bowlby’nin bağlanma kuramına göre, bağlanma, doğuştan gelen ve biyolojik uyuma yönelik güdüleme özelliği olan temel bir sistemdir. Bu sistem bebeği, seçici bir biçimde güvenli bir bağlanma ilişkisi kurma arayışına yöneltir. Çoğunlukla anne ile kurula

Devamını Oku
21 Ocak 2015

Psikodrama, Dr. Jacob Levi Moreno (1889-1974) tarafından kurulmuş olan, gücünü insandaki yaratıcılık, spontanlık ve eylemden alan ve insanda varolan empati, tele ve transferans ilişkilerini araştıran  bir grup psikoterapisi yaklaşım ve yöntemidir.

Devamını Oku
31 Ocak 2014

Nasıl öğreniyoruz, Nasıl hatırlıyoruz, Nasıl unutuyoruz?

Devamını Oku
31 Ocak 2014

Biliş, duyu organlarından organizmaya ulaşan bilgilerin algılanması, anlamlandırılması, depolanması, hatırlanması ve kullanılması gibi zihinsel etkinliklerin tümüne birden verilen isimdir.

Devamını Oku
31 Ocak 2014

“Stres” sözcüğü dilimize ilk girdiğinde, önce biraz temkinli davrandık ona karşı. Ne de olsa gizemli psikoloji literatüründen gelen bir kavramdı...

Devamını Oku
31 Ocak 2014

Stres Karşısındaki Olağan Korku ve Kaygı Tepkilerimiz

Devamını Oku
31 Ocak 2014

Zerka Moreno, psikodramanın “insana hayatı nasıl yaşayacağını, ceza çektirmeden öğreten bir laboratuar” olduğunu söyler.

Devamını Oku
31 Ocak 2014

Özdemir Nutku, spontanlığı “içten doğan itki” şeklinde tarifler. Bu olgunun önemini psikoterapi alanında ilk kez vurgulayan, psikodramanın yaratıcısı Moreno olmuştur.

Devamını Oku
31 Ocak 2014

Güvenli sular mı açık denizler mi?

Devamını Oku
31 Ocak 2014

Can Dündar’ın yazdığı, “Ali topu Agop’a at” başlıklı yazı, sarsıcı bir üzüntü yarattı içimde. Yazıda, Hrant Dink anısına ailesi ve dostları tarafından kaleme alınan kitaptan bir alıntı vardı.

Devamını Oku
31 Ocak 2014

Yaşamın İlk Üç Yılında Anne - Bebek İlişkisi

Devamını Oku
31 Ocak 2014

Şiddet içeren olayların yarattığı travma etkileri

Devamını Oku
31 Ocak 2014

Bu makale, akıl sağlığı alanının üzerinde en fazla çalışılan konularından biri olan şizofreni olgusunu özellikle bilgi işleme süreçleri açısından incelemeyi amaçlayan bir derleme çalışmasıdır.

Devamını Oku
28 Ocak 2014

Zihinsel kapasitenin azlığı, motivasyonsuzluk, ya da yeterince çalışmamak gibi nedenlerle sınavdan önce kaygıya kapılmak değildir...

Devamını Oku
28 Ocak 2014

Gevşeme, stres karşısında ortaya çıkan “savaş ya da kaç” tepkisinin yolaçtığı uyarımın fizyolojik karşıtı olan bir bedensel ve zihinsel durumdur.

Devamını Oku
28 Ocak 2014

Aşağıdaki liste, kronik stres belirtilerini kapsamaktadır. Bunlar genellikle stres yaratan faktör ortadan kalktıktan sonra da süren tepkilerdir.

Devamını Oku
28 Ocak 2014

Aşağıda strese gösterilen ilk tepkilerden örnekler yer almaktadır. Bunlar, stres altında birden ortaya çıkan, stresli durum sona erdikten kısa bir süre...

Devamını Oku

YUKARI