Yerel İşletme Logo

Travmadan Sağ Kalanlarla Psikodrama: Acıyı Eyleme Dökmek

Yazar: Peter Felix kellerman ve M.K. Hudgins

Bu kitabı alın! Bu kitap, psikodrama üzerine, alanda az sayıda olan gerçek bilim adamlarından biri tarafından yazılmış mükemmel bir kitaptır. J.L Moreno'nun çalışmaları, Kellermann'ın çabalarıyla psikodramatik kurama ilişkin titiz ve özgün çözümlemelerle üretken bir biçimde açımlanmıştır. Kitabın içindeki Psikodrama Yöneticisi Uygulama Çizelgesi özellikle yararlı bir katkıdır... bu kitabı mutlaka alın.'
-MarciaKarp,BPA Dergisi-

Ustalıklı ve son derecede özgün içeriği ile, bu kitap yalnızca psikodrama terapisine derinlikli bir kavramsal alt yapı getirmekle kalmayıp, aynı zamanda Kellermann'ıpsikodramanın temelleri üzerinde düşünce üreten az sayıdaki özel ve değerli kişilerden biri olarak öne çıkaracaktır.
-JonathanD.Moreno,Ph.D Önsöz'den-

Kaynak: D&R

ÖNERİLEN PSİKODRAMA KİTAPLARI


YUKARI