Yerel İşletme Logo

Yeşim Türköz

 cv in english  http://yesimturkoz.com/e/200/yesim-turkoz-phd   

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1985 yılında mezun olmuş ve aynı bölümden Klinik Psikoloji alanında bilim uzmanlığı derecesini almıştır. Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji ABD’da tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde özgül fobisi olan kişilerin tedavisinde, bir terapi tekniğinin etkililiğini araştırmış,  doktora tezinde ise anne-bebek bağlanma örüntülerinin, bellek süreçleri ve stresle başa çıkma davranışı üzerindeki etkisini çalışmıştır.

Sosyometri ve psikodrama alanında temel ve ileri düzey uygulamalı eğitimden geçmiş,  bilişsel psikoterapi, gestalt psikoterapisi, aile terapisi ve grup terapisi alanlarında da  uygulamalı eğitimler almıştır. Avrupa Psikoterapi Deneğinin (EAP) akredite edilmiş kurumsal üyesi olarak faaliyet gösteren ve Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO) onaylı diploma veren İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde, Psikodrama Eğitimi Üst Aşama programını tamamlayarak Psikodrama Terapisti diploması almıştır. (bknz: https://www.istpsikodrama.com.tr/sayfa/psikodramatistler-listesi/ipi-psikodrama-terapistleri-listesi) Üst aşama eğitimi tezinde, psikodramanın güvenli zemininde, yakın ilişkilerdeki bağlanma örüntülerinin nasıl yeniden yapılandırıldığını, nörobiyopsikolojik bir bakış açısı ile araştırmıştır. Son olarak aynı kurum bünyesinde, psikodramatist yetiştirme yetkisini veren, “eğiticinin eğitimi programı”nı tamamlayarak “Eğitmen Psikodramatist” ünvanını da almış bulunmaktadır. Dr. Psk. Yeşim Türköz,  IAGP (International Association for Group Psychotherapy and Group Processes) üyesidir.

Bilkent Üniversitesi, Bayındır Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Psikiyatri ABD’da çalışmıştır. Psikolojik gelişim, psikoterapi ve eğitim çalışmalarını Günışığı Psikolojik Gelişim ve Psikoterapi Merkezi / Günışığı Psikodrama Enstitüsü'nde sürdürmektedir. Yetişkinler ile Bireysel Psikoterapi, Aile ve Çift Terapisi, ve Grup Psikoterapisi alanlarında uygulamalarını yürütmektedir.

Psikodrama Terapi gruplarını ve Psikodrama Eğitim programlarını Ankara’da sürdürmektedir.

“Büyü Dükkânı”, “İç Dünya Oyunları”. "Büyü Dükkânı’nda İki Çınar" ve "İçeride Oyun Var" isimli Epsilon Yayınları’ndan basılan dört kitabın da yazarıdır.


SAHİP OLDUĞU DERECELER

Doktora, Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Klinik (Uygulamalı) Psikoloji, 2007.

Yüksek Lisans,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Psikoloji Bölümü , Klinik (Uygulamalı) Psikoloji , 1988.

Lisans,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Psikoloji Bölümü , 1985.

Psikodrama Terapisti (Bu dereceyi Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO)  onaylı diploma veren İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde, Psikodrama   Eğitimi Üst Aşama programını tamamlayarak  almıştır)

Psikodrama Eğitimcisi (Psikodramatist yetiştirme yetkisi veren bu dereceyi İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde, Eğitimcinin Eğitimi  programını tamamlayarak  almıştır)

GÜNCEL İŞ DENEYİMİ

GÜNIŞIĞI PSİKOLOJİK GELİŞİM ve PSİKOTERAPİ MERKEZİ – Haziran 2003 –  (devam ediyor)

Deneyim:

  1. Bireysel Psikoterapi
  2. Aile ve Çift Psikoterapisi
  3. Grup Psikoterapisi - Etkileşim grupları
  4. Psikodrama – Terapi Grupları / Atölyeler
  5. Psikodrama Temel Eğitimi
  6. Süpervizyon
  7. Diğer Eğitim Çalışmaları (bilgilendirme seminerleri, konferans ve çalışma grupları)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ – Klinik Psikolog / Psikoterapist,Nisan 2010 –Ekim 2010
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Klinik Psikolog / Psikoterapist (yarı zamanlı) ,  2001 – 2010.
BAYINDIR HASTANESİ – ANKARA,   Yatan Hasta Sorumlusu, Kalite Sistemleri Sorumlusu,   Ağustos 1996 – Mayıs 2001
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi, Klinik Psikolog / Koordinatör Yardımcısı, Kasım 1988 – Mayıs 1995
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Psikoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi, Mart 1986 – Kasım 1988

YAYINLANAN KİTAPLARI

Büyü Dükkanı, İstanbul: Epsilon Yayınevi  (27. Baskı)

Büyü Dükkânı’nda İki Çınar, İstanbul: Epsilon Yayınevi (5. Baskı)

İç Dünya Oyunları,  İstanbul: Epsilon Yayınevi (3. Baskı)

İçeride Oyun Var, İstanbul: Epsilon Yayınevi (1. Baskı)

TEZLER

Taş, Y. “Fear Reduction in Cat Phobia: Measuring the Effectiveness of Stimulus Propositions and Response Propositions in Two Systematic Desensitization Procedures”. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1988.
Türköz Y. “Okulöncesi Çocuklarda Bağlanma Örüntüsünün Kişilerarası Problem Çözme ve Açık Bellek Süreçlerine Etkisi” (Effects of Early Attachment Pattern on the Processes of Interpersonal Problem Solving and Explicit Memory in Preschool Children). Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2007.
Türköz Y. “Yakın İlişkilerde Bağlanma Örüntülerinin Araştırılması ve Yeniden Yapılandırılmasında “Güvenli Üs” Olarak Psikodrama”. İstanbul Psikodrama Enstitüsü, Üst Aşama Eğitimi Tezi, 2012.

PSİKODRAMA / GRUP PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ ve KİŞİSEL GELİŞİMİ

Jungien Psychodrama Training Workshop (Maurizio Gasseau), 22 saat İSTANBUL

Psikanaliz: Kişisel gelişim deneyimi (Dr. Ülkü Gürışık)

The Art of Transformation: Going through the shadow to recollect the light (Dr. Jorge Burmeister), 2019, ISEO

Investigation of collective unconciousness through dreams and sharing, (Maurizio Gasseau), 2019, ISEO

Unconscious group processes on the stage: An attempt to intagrate psychoanalytic concepts and action methods (Nikos Takis), 2019, ISEO

I have a dream, Uluslararası Psikodrama Konferansı, grup çalışmaları (Ali Babaoğlu Enstitüsü) 22 saat, 2018, İSTANBUL

Psikodrama Eğitimcinin Eğitimi (İstanbul Psikodrama Enstitüsü) 80 saat, İSTANBUL

İleri Düzey Psikodrama Terapistlik Eğitimi: (İstanbul Psikodrama Enstitüsü) 250 saat, İSTANBUL
Psikodrama Temel Eğitimi (Überlingen Moreno Enstitüsü’nün denetiminde Prof. Dr.  Özbek, Dr. Leutz, Dr. Gneist ): 300 saat, 1990-1994, ANKARA
Sosyometrinin Farklı Yüzleri: (Deniz Altınay, Marcia karp, Neşe Karabekir, Eva Fahlstorm):12 saat, 2015, İSTANBUL
Psikosomatik Psikodrama ve Kuşaklararası Tekrarı (Judith Teszary): 12 saat, 2013, İSTANBUL
Psikodrama ve Seksüalite (Dr. Marcia Karp): 14 saat, 2012, MARMARİS
Nesne İlişkileri Teorisi, Bağlanma Teorisi ve Psikodrama (Dr. Paul Holmes): 12 saat,   2011, İSTANBUL
Moreno’da Tanrı ve Varoluş (Dr. Marcia Karp): 14 saat, 2010, BODRUM
Psikanalitik Grup Psikoterapisi: (Dr. Ülkü Gürışık): ~ 70 saat, ANKARA
Kuramsal ve Uygulamalı Aile Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Ayşe Yalın) ~ 80 saat, ANKARA
Gestalt Terapisi Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim Serisi (Doç. Dr.Ceylan Daş): 150 saat, ANKARA
Psikodrama Grubu Katılım (Dr. René Oudijk)16 saat, ANKARA
Psikodrama Grubu Katılım (Dr. Roberto De İnnocencio)12 saat, BERGAMA
İleri Düzey Psikodrama Eğitim Grubuna Katılım (Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodramatistleri): 16 saat, ANKARA
Etkileşim Grubu Katılım (Prof Dr. Celal Odağ): 12 saat, BERGAMA
Etkileşim Grubu  Katılım(Prof. Dr. Leyla Zileli): 12 saat, BERGAMA
Etkileşim Grubu Eğitimi (Prof Dr. Nesrin Şahin): ~ 250 saat, ANKARA

ALDIĞI  DİĞER PROFESYONEL  EĞİTİMLER  VE ALAN ÇALIŞMALARI

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Müdahale ve Tedavi Teknikleri Uygulama Eğitimi (Dr. Psk. Çağay Dürü, Dr. Psk. Sedat Işıklı): 25 saat, ANKARA 2009.
Travma Psikolojisi Kuramsal Eğitimi (Dr. Psk. Çağay Dürü, Dr. Psk. Sedat Işıklı): 25 saat, ANKARA 2008.
Psikanalizden Psikodinamik Terapilere (Yavuz Erten) : 80 saat, ANKARA, 2003-2006
Çocuk Değerlendirme Paketi (Doç. Dr. Gülsen Erden – Türk Psikologlar Derneği): 24 saat, ANKARA 2004.
Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları (Doç Dr. Elif Kabakçı-Türk Psikologlar Derneği): 4 saat  ANKARA, 2004
Yenidoğan ve Çocuklukta Duygulanım, Duygular, Bağlanma ve Yenidoğan Araştırmalarının Yetişkin Terapisine Uyarlanması (Dr. Dorienne Sorter, Dr. Ruth Gruental) : 15 saat İSTANBUL, 2004
Gestalt Terapisinde Rüyalar (Ceylan Daş): 21 saat, ANKARA, 2003
Gestalt Terapisinde İleri Düzey bir Teknik: Çift Sandalye (Claudine Baunieux) : 21 saat, ANKARA, 2002
Enerji Psikolojisi Çalışma Grubu (Doç Dr. Nilhan Sezgin) : 8 saat ANKARA, 2002
Ergenlerde Gestalt Terapisi (Ceylan Daş): 21 saat, ANKARA, 2002
Gestalt Terapisinde İçe Alınanlar  (Ceylan Daş): 21 saat, ANKARA, 2002
Gestalt Terapisinde Beden Dili (Ceylan Daş) : 21 saat, ANKARA, 2001
Gestalt Terapisinde Direnç (Ceylan Daş): 21 saat, ANKARA, 2001
Gestalt Terapi Yaklaşımına Giriş (Ceylan Daş): 21 saat, ANKARA, 2001
TÜSİAD – KalDer Ulusal Kalite Ödülü Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar Değerlendirici Eğitimi: 20 saat, İSTANBUL, 2000
Performans Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ( Çalışma Grubu): 6 saat, ANKARA, 1998
İşe Bağlılık, Motivasyon, İş Doyumu, Liderlik (Çalışma Grubu): 6 saat, ANKARA, 1998
Türk Standardları Enstitüsü, İç Kalite Tetkikçisi Eğitimi: 20 saat, ANKARA, 1996
Fransız Kültür Derneği, Fransızca Dil Eğitimi: 85 saat, ANKARA, 1993 – 1994
Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitimi – Alan Çalışması: ~100 saat, Etlik Öğretilebilir Çocuklar Okulu, ANKARA, 1987
Yetişkin Psikiyatrisi – Alan Çalışması: ~100 saat, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi HastanesiANKARA, 1986
Çocuk Ruh Sağlığı – Alan Çalışması: ~100 saat, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, ANKARA, 1986

VERDİĞİ EĞİTİMLER

Psikodrama Temel Eğitimi: Günışığı Psikodrama Enstitüsü: 350 saat (2015-2019, ANKARA
Psikodrama Hazırlık Eğitimi: Günışığı Psikodrama Enstitüsü, 18 saat, ANKARA

Psikodrama Kuram ve Teknikleri: Uygulamalı Seminer: ODTÜ Psikoloji Bölümü, 

Psikoterapi Uygulamaları Süpervizyon Dersi : ODTÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, 2018-2019 Öğretim yılı, ANKARA

Fizyolojik Psikoloji Dersi, Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, 1 sömestr, 2014, ANKARA.
Yakın İlişkilerde Bağlanma Örüntülerinin Yeniden Yapılandırılmasında “Güvenli Üs” Olarak Psikodrama: Uygulamalı Seminer, A.Ü. DTCF Klinik Psikoloji Doktora grubu, ANKARA, 2013
Etkileşim Grubu Kuramsal Yaşantısal ve Süpervizyonlu Eğitim Programı (150 saat). Grup Lideri ve Eğitimciler:  Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Dr.          Psk. Yeşim Türköz, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2008-2010.
Psikolojik Değerlendirme ve Psikoterapiler: Seniner, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA, 2010.
Okulöncesi Çocuklarda Bağlanma Örüntüsünün Kişilerarası Problem Çözme ve Açık Bellek Süreçlerine Etkisi, Bilkent Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi, ANKARA, 2008.
Değişimin Nörobiyopsikolojisi ve Güvenli Üs Olarak Psikoterapi, Hacettepe Üniveristesi Psikoloji Öğrencileri Kongresi, ANKARA, 2008.
Çocuklarla İletişimde Kendini Anlamak, İDV Özel Bilkent İlköğretim Okulu Bahar Sempozyumu,  ANKARA, 2008.
Zihinsel İşleyişimiz ve Belleğimizi Etkili Kullanma Yöntemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, ANKARA, 2008.
Bebeklik Bağlanma Örüntüsünün Beyin ve Bellek Gelişimine Etkisi,  Başkent Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü, ANKARA, 2008.
Eski Dostumuz Yeni Düşmanımız, Stres: 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2006.
Kurtulamadıklarımız: Kaygılar, Korkular ve Takıntılar: 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2006.
Kritik Yıllar: Yaşamın İlk Üç Yılında Anne-Bebek İlişkisi: 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2006.
Ergenliği / Gençliği Anlamak: 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2006.
Güçlü Aile Olabilmek : 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2006.
Zihnimizi Nasıl Etkili Kullanabiliriz?: 2 saat, Hacettepe Üniversitesi, ANKARA, 2006
Kaygılar, Korkular, Takıntılar ve Tedavi Yolları: 2 saat Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, ANKARA, 2005.
Uygulamalı Psikodrama: 3 saat, Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitimi Kongresi, BODRUM, 2005.
Psikodrama Kuram ve Uygulaması (Çalışma Grubu): 3 saat, Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitimi Kongresi, TUNUS, 2004.
Bedenin Dilinden Anlamak (Çalışma Grubu): 8 saat, 9. Ulusal Öğrenci Kongresi, BURSA, 2004.
Zihnimizi Nasıl Etkili Kullanabiliriz? (Seminer): 2 saat, Tevfik Fikret Lisesi, ANKARA, 2004.
Şizofrenide Bilgi İşleme Süreçleri (Seminer): 2 saat, Türk Psikologlar Derneği, ANKARA, 2004
Kritik Yıllar: Yaşamın İlk Üç Yılında Anne-Bebek İlişkisi (Seminer): 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2004.
Zihni Etkili Kullanmak (Seminer): 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2004.
Stres Yönetimi (Konferans): 2 saat, Milli Savunma Bakanlığı, ANKARA, 2003
İlişkilerin Soluğu: İletişim (Seminer):  3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2003.
Eski Dostumuz Yeni Düşmanımız: Stres (Seminer): 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2003.
Kurtulamadıklarımız: Kaygılar, Korkular, Takıntılar (Seminer): 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2003.
Bedenimiz Nasıl Konuşur? (Çalışma Grubu): 6 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2003.
Barışık Yıldızlar (Çalışma Grubu): 2 saat, Bilkent Üniversitesi; ANKARA (her dönem tekrar  eden eğitim).
Öğrenmede Zihnin Etkili Kullanımı (Çalışma Grubu): 3 saat, Bilkent Üniversitesi; ANKARA (her dönem tekrar  eden eğitim).
Hizmette Performansın Sürekli İyileştirilmesi (Çalışma Grubu): 8 saat, Radyo Bilkent, ANKARA, 2003.
Hizmet Sektöründe Performans İyileştirme Sistemleri (Çalışma Grubu): 8 saatBilkent Üniversitesi, ANKARA, 2002.
Kişilerarası İletişim Eğitimi (Çalışma Grubu): 216 kişi-saat,  Bayındır Hastanesi – ANKARA, 1999.
Stresle Başaçıkma Eğitimi (Çalışma Grubu):  252 kişi-saat,  Bayındır Hastanesi – ANKARA, 1999.
Yeniden Yapılandırılmış Sistematik Duyarsızlaştırma Tekniğinin Fobi Tedavisinde Kullanılması (Hizmetiçi Eğitim Kursu): 80 kişi-saat, Türk Psikologlar Derneği, ANKARA, 1995.
Yetişkin Psikoterapisinde  Görüşme Teknikleri (Hizmetiçi Eğitim Kursu): 160 kişi-saat, Türk Psikologlar Derneği, ANKARA, 1994.
Sosyal Psikolojiye Giriş Dersi: 1 dönem, Bilkent Üniversitesi, 1988 – 1989
Psikolojiye Giriş Dersi: 1 dönem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1987 – 1988

GÖREV ALDIĞI ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Psikodrama Tanıtım Semineri : Sahnedeki Gerçeği Görmek, 2020, ANKARA

TOBB Üniversitesi, Psikodrama Tanıtım Semineri,  2019, ANKARA

2nd IAGP International Psychodrama Conference 2019: Who Shall Survive?, ISEO- ITALY, 2019: Poster presentation: The Impact of Early Attachment Patterns on Development Of Memory Systems and Restructuring of Memories in Psychodrama 

Giresun Fen Lisesi/ Giresun Engelliler Deneği, Büyü Dükkanı Kitap Etkiliği, 2019, GİRESUN

Giresun Üniversitesi, Psikodrama Tanıtım Semineri, 2018, GİRESUN

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğu, The Main Triology of the Interpersonal World, Seminar, 2018, ANKARA

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğu , Psikodrama Tanıtım Semineri, 2016, ANKARA

Epsilon Yayınevi Okul Söyleşileri ve İmza Etkinlikleri, 2015, İSTANBUL

Ankara Üniversitesi III. Psikoloji Günleri, ANKARA, 2013: Konferans: Gerçeğe Açılan Bir Şifa Yolu Olarak Psikodrama
13. İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi, ANKARA, 2012. Konferans: İnsanı Anlamak
İK Zirvesi, İSTANBUL, 2012. Konferans: Yaşamdaki Takaslar
Yakın Doğu Ünversitesi, Lefkoşa, KIBRIS, 2011. Söyleşi: Yaşamdaki Takaslar
XV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, ANKARA, 2010.  Konferans: Kişilerarası Dünyanın Temel Üçlemesi: Spontanlık, Yaratıcılık ve Oyun.
16. Ulusal Psikoloji Kongresi, MERSİN, 2010. Konferans: Bebeklik Bağlanma Örüntülerinin Nörobiyopsikolojik Yansimalari ve Güvenli Üs Olarak Psikoterapi
16. Ulusal Psikoloji Kongresi, MERSİN, 2010. Sözlü Bildirsi: Okul Öncesi Çocuklarda Bağlanma Örüntüsünün Kişilerarasi Problem Çözme Ve Açik Bellek Süreçlerine Etkisi
First Bi-annual InternationalConference: Chronic Traumatization: Disrupted Attachment and the Dissociative Mind. AMSTERDAM, 2008. Sözlü Bildiri: Effects of Early Attachment Pattern on the Processes of Interpersonal Problem Solving and Explicit Memory in Preschool Children
III. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, ANKARA, 2006. Panel Başkanı ve Panelist: Değişimin Nörobiyopsikolojisi ve Güvenli Üs Olarak Psikoterapi
Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitimi Kongresi, BODRUM, 2005. Eğitimci: Uygulamalı Psikodrama
Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitimi Kongresi, Hammamet, TUNUS, 2004. Eğitimci:Psikodrama Kuram ve Uygulaması
9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, BURSA, 2004. Panelist: Bilgi İşleme Yaklaşımıyla Şizofreni.

cv in english

http://yesimturkoz.com/e/200/yesim-turkoz-phd


YUKARI